CONDICIONS DE COMPRA

Les presents Condicions Generals de compra regulen l'ús del lloc web www.megalitica.cat.

El domini www.megalitica.cat, pertany a Vicenç Armangué i Ribas, NIF: 40427179X, amb domicili a Figueres, carrer Caamaño 8 baix, 17600 Figueres.

En compliment del que disposa la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, i altra normativa d'aplicació, Megalítica.cat informa:

 

OBJECTE

Les Condicions de compra estableixen els drets i obligacions de tots els usuaris de la botiga online de Megalitica.cat, en relació amb els productes i serveis que oferim a través del nostre lloc web www.megalitica.cat.

En utilitzar el lloc web www.megalitica.cat o fer una comanda a través del mateix, vostè és conscient de la vinculació amb aquestes Condicions i la nostra Política de Privacitat, pel que, si vostè no està d'acord amb totes les Condicions i amb la Política de Privacitat, no ha de fer cap comanda.

Aquestes condicions poden ser modificades, pel que ha de llegir-les abans d'efectuar cada comanda.

 

COMANDES

El realitzar una comanda a www.megalitica.cat equival a l'acceptació plena i sencera dels preus, de la descripció dels productes a la venda i de les condicions generals de venda, que seran les úniques aplicables al contracte així conclòs.

El comprador es compromet a fer ús del lloc web www.megalitica.cat només per fer consultes o comandes legalment vàlides. També s'obliga el comprador a facilitar de manera certa i correcta les seves dades de contacte, consentint així mateix el poder fer ús d'aquesta informació per posar-nos en contacte amb ell si fos necessari.

El fer una comanda a través de www.megalitica.cat garanteix estar plenament autoritzat per utilitzar els mitjans de pagament previstos. Només les persones amb la capacitat jurídica necessària per subscriure contractes relatius a la classe de béns i serveis proposats en aquesta pàgina web poden realitzar comandes a la web.

El lliurament dels encàrrecs es faran a través de Correus o d'una agència de transport de paqueteria designada per Megalitica. Les comandes es lliuraran en el domicili designat pel client en el formulari de compra. Megalitica no assumeix cap responsabilitat quan el lliurament no es pugui efectuar com a conseqüència que les dades facilitades siguin inexactes o incompletes, o quan el lliurament no es pugui efectuar per absència del destinatari.

Megalitica es compromet a lliurar els productes en perfecte estat a la direcció de lliurament que figurin en el formulari de comanda. Pot també sol·licitar el lliurament dels articles, en un altre domicili i a una altra persona física diferent de la que subscriu la comanda.

No es lliuraran comandes en apartats postals.

Respecte als lliuraments en hospitals, organismes públics i altres immobles en els quals existeixin restriccions per a l'accés al públic en general, Megalitica no garanteix que la mateixa s'efectuï directament al destinatari, quedant complert l'encàrrec i alliberat de responsabilitat, quan la comanda s'hagi posat a disposició del destinatari en la recepció o lloc que faci les vegades de control d'accés.

El període de lliurament serà de com a màxim 10 dies hàbils, comptant que en un termini màxim de 48 hores des de la verificació del pagament, es posaran a disposició de l'agència de transports.

 

PREU DE VENDA

Espanya i Andorra 18 €/ut

Europa 24 €/ut Resta

27 €/ut

El preu de venda inclou les despeses d'enviament i el impost del valor afegit.

 

PAGAMENT

La compra del producte es pot efectuar pels dos mètodes següents:

1.- Pagament per transferència bancària
Una vegada complimentat correctament el formulari, heu d'enviar la comanda, i us serà retornat un e-mail de confirmació, amb les instruccions i dades bancàries per a efectuar el ingrés en compte. Una vegada verificat el ingrés, en un termini màxim de 48 hores serà lliurat a l'agència de transport. Aniran a càrrec del comprador les possibles comissions que cobri l'entitat financera per a efectuar la transacció.

2.- Pagament per PayPal
Heu d'omplir el formulari de comanda, i seguir les instruccions per al pagament per PayPal.

Una vegada verificat el ingrés, en un termini màxim de 48 hores serà lliurat a l'agència de transport. Aniran a càrrec del comprador les possibles comissions que cobri l'empresa Paypal per a efectuar la transacció.

 

DEVOLUCIONS

Dret de revocació: l'Art 44 de la Llei 7/1996, del 15 de gener, d'Ordenación del Comercio Minorista, confereix al Client el dret a la revocació de la comanda sol·licitada en un termini de 14 dies naturals des de la recepció del mateix, prèvia comunicació amb Vicenç Armangué i Ribas, mitjançant carta certificada o correu electrònic dirigit a info@megalitica.cat, amb devolució del preu que hagués pagat pel producte. La devolució del producte s'exercirà sense penalitzacions de manera que es procedirà al reintegrament del import total de la compra, incloent, si n'hi ha, les despeses d'enviament.

Per poder efectuar la devolució, el producte ha d'estar complet i en perfecte estat.

Devolució per defectes de producte, defectes produïts en el transport o error en l'enviament: si en el moment del lliurament s'aprecia de forma visible i clara, sense necessitat de manipular els embalatges d'enviament o els propis del producte, que un producte té defectes provocats per danys en el transport o s'aprecia, de la mateixa manera, un defecte en la mercaderia rebuda, el client ha de comunicar a Megalitica per carta certificada o correu electrònic dirigits a info@megalitica.cat, en el transcurs de les 48 hores següents a la recepció de la comanda, per poder instar la devolució del producte i amb això la substitució per un de nou o el reemborsament del preu pagat pel mateix. La reparació i/o la substitució del producte defectuós serà gratuïta per al consumidor i usuari.

 

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL

El comprador reconeix i accepta que el dret de propietat intel·lectual, (incloent sense limitació qualsevol copyright, patents, marques, dissenys, fotografies, imatges i codis font) relatius a la plataforma www.megalitica.cat als quals pugui accedir, que són propietat exclusiva de Vicenç Armangué Ribas. L’usuari no podrà, directament o indirectament, copiar, modificar, alterar, publicar, comunicar, distribuir, vendre o transmetre els materials d'aquesta plataforma o el seu codi font, o de les descàrregues efectuades, en tot o en part, sense l'autorització escrita de l'autor.

 

LLEI APLICABLE

Les presents Condicions Generals es regiran i interpretaran d'acord amb la legislació vigent. Per a qualsevol litigi derivat de les relacions comercials entre l'usuari i Megalítica, les parts acorden sotmetre's al que disposa la legislació vigent en la matèria.

 

INFORMACIÓ I CONSULTES

Per a qualsevol informació o consulta sobre comandes web o sobre les característiques dels productes i serveis que oferim, així com per comunicar-nos qualsevol tipus d'incidència o reclamació referent a la compra online, podeu contactar amb nosaltres a través del telèfon 972.53.90.98 o enviant un correu electrònic a info@megalitica.cat.